Spotting AR 551.48


AR 551.48

Toen de tweeassige Brossels in de zestiger jaren buiten dienst gesteld werden, was er nog geen belangstelling voor een behoud in een museumpatrimonium. Een aantal stellen werden alsnog omgebouwd tot bovenleidingswagen, maar de overige stellen werden op korte termijn gesloopt. Nochtans zou de oudste spoorwegvereniging - de ARBAC - een aanvraag bij de NMBS indienen om een dergelijk stel te behouden. Na enkele onderhandelingen viel de keuze op de 551.48. Deze motorwagen was te Kinkimpois in het depot en werd in juni 1962 definitief afgevoerd. Daar de ARBAC geen museumactiviteit ambieerde bleef het stel - met het nodige onderhoud - eerst te Kinkimpois later te Bertrix bewaard. Gedurende bijna twintig jaar bleef de 551.48 zijn afstelling ondergaan, doch door de vernieuwde interesse - opgewekt door het 50-jarig bestaan van de NMBS in 1976 - werd beslist om het stel terug in het eigen museum-patrimonium op te nemen en enige tijd later werd de 551.48 naar Leuven overgebracht.

Na enige jaren gedwongen rust te Leuven was er de interesse van de Antwerpse groep spoorwegmannen. Deze onderhielden hun eigen dieselmotorwagen 4903 en zouden in hun vrije tijd nu ook de analoge tweeassige Brossel onder handen nemen. Dit werk werd tussen 1982 en 1986 doorgevoerd, waarbij de motorwagen teruggebracht werd in zijn oorspronkelijke kleurstelling in blauw en wit en zijn enkele koplampen.

In de loop van de zomer van 1987 kwam deze motorwagen voor het eerst tot inzet en verzekerde die dag een rit vanuit Hasselt naar de Toeristische Trein Zolder naar de mijn van zolder en verder naar Mol, in de namiddag werd een rit naar Eisden uitgevoerd. Nadien werd de motorwagen regelmatig over het ganse net gebruikt voor speciale ritten, alsook voor de jaarlijkse pendelritten tussen de museumloods en Leuven-station tijdens de opendeurdagen. De huidige reglementering aangaande o.a. de remming verhindert een verdere inzet van deze typische motorwagen. (LSV)

 

 


Naar de sporen (Home) Contact Laatste pagina aanpassing: 21.12.2013