Villa Hurlebise 2012

De villa "Hurlebise" is een ééngezinswoning opgetrokken tijdens de jaren '20 ter vervanging van de vooroorlogse villa die werd opgetrokken in 1868. De naam "Hurlebise" is een samenvoeging van "Hurler"  (brullen, huilen) en "Bise" (noordoostenwind). De villa "Hurlebise" is een unieke getuige van het elitair toerisme te Nieuwpoort. Deze badplaats gesticht in 1864, diende volgens de eigenaar van deze duinenstrook uit te groeien tot een exclusief vakantieoord met aristocratisch karakter, afgestemd op een elitair publiek. De vooroorlogse villa "Hurlebise" paste volledig in deze aristocratische sfeer.

De villa werd wederopgebouwd tijdens het interbellum, toen de badplaats nog zijn exclusief karakter bewaarde. Het betreft een geslaagd ontwerp waarbij de hoekligging met uitzicht op zee (desmaals), optimaal werd benut in de opbouw van de architecturale vormgeving. Het hoekgebouw in neobarokke stijl met art nouveau en art deco invloeden en onderverdeeld in vier traveeën en een deels afgeschuind hoektravee. Verschillende ornamenten verwijzen naar art nouveau invloeden zoals de gekrulde sokkel van het hoektravee en de versteende beplanting waarboven het opschrift "Hurlebise" staat geïnspireerd op de vorm van een scheepsboeg voorzien van een typische boegspriet.

Dit gebouw is zowel binnen als buiten geklasseerd. Het werd door de stad Nieuwpoort aangekocht en zal ingericht worden als toerisme- en infokantoor.

 


Naar de sporen (Home) Contact Laatste pagina aanpassing: 14.03.2016